Tillsammans förbättrar vi äldreomsorgen 

I Ale ska man kunna åldras tryggt. Man ska veta att den dagen man behöver vård så finns den där på den äldres villkor med värdighet och respekt. När man flyttar från sjukhuset och ska hem måste det ske tryggt. Hemtjänsten ska ta emot och mat ska finnas i kylen. En del i denna trygghet är också att man även i fortsättningen ska få välja vem som hjälper till hemma. Hjälpen ska dessutom ges i så stor utsträckning som möjligt av samma vårdare.

Maten är en härlig del av livet. Vi vill införa valfrihet även här. Man ska kunna välja vilken mat man vill ha hemkörd från den restaurang man tycker om.

Vi vill:

  • Att våra äldre ska få välja sin mat från våra lokala restauranger
  • Att antalet olika vårdare som besöker hemmet ska minska
  • Bygga ett äldreboende i Älvängen
  • Samverka för fler trygghetsboenden
  • Jobba för att det ska finnas fler 65+ boenden

Rösta på Moderaterna
Tillsammans förbättrar vi Ale

Inge Nilsson
Ingenjör

RSS