Tillsammans...
Förbättrar vi Ale.
Tillsammans...
Förbättrar vi Ale.
Tillsammans...
Förbättrar vi Ale.

Vår vision 

Vi tror på ett Ale där alla som vill och kan arbeta har ett jobb att gå till. På ett Ale som ser alla och glömmer ingen. Ett Ale som håller ihop och låter alla komma till sin rätt.

Tillsammans förbättrar vi Ale!

Senaste nytt

Trygghetskameror - bifallen motion

En motion, skriven av flertalet allianspartier och FiA, om att införa fler trygghetskameror på vissa, otrygga, allmänna platser, bifölls i kommunfullmäktige i februari, 2017!

Utveckling av Nödinge

Den Fördjupade översiktsplanen är inte Sossarnas, den är hela Ales, den är nödingebornas och den är också vår!

Bröd och skådespel åt folket

Att göra någonting bra av jennylundsområdet stödjer vi gärna. Men är det rimligt att så mycket pengar läggs på så lite, och just nu?

Vår politik

Näringsliv

En enad majoritet i Ale kommun anser och har gett Mikael Berglund uppdraget som särskild ansvarigt kommunalråd för Näringslivsfrågor.

Centrumutveckling

Ale har två huvudorter - Älvängen och Nödinge. Båda dessa orter måste utvecklas för att vi ska kunna leva upp till vårt höga mål på 1,5% när det gäller befolkningstillväxt.

Bostäder

De flesta som väljer att bo i Ale gör det för att vi har en unik kombination av närheten till Göteborg och närheten till vacker natur utanför fönstret.

Vård- och Omsorg

Omsorgsfrågorna är prioriterade av moderaterna i Ale. Vi tror på människors kraft att göra fria val, därför är en viktig del inom omsorgen att se individen.

Trygghet

Ale är en av de tryggaste kommunerna, men det finns platser och tider då otryggheten infinner sig. Känslan av att inte våga gå ut

Upplev Ale

I Ale finns många spännande stigar och platser att utforska. Fågeldammarna vid Surtesjön, Repslagarmuseet och Glasbruksmuseet med deras unika historia från 1800- och 1900 talet och mycket mer.

Sök på hemsidan

 
RSS