Att vara förtroendevald 

Att vara förtroendevald är att utgöra ryggraden i demokratin. Tveklöst fyller alla moderata förtroendevalda en viktig funktion - i ett parlamentariskt system krävs parlamentariker för att uppnå förändring. 

En del av våra förtroendevalda går med entusiasm på varje möte och ser fram mot debatterna. Andra är egentligen hellre hemma med barnen, men går till mötet för att se till att barnen ska få bättre skola eller bättre fritid. Alla har sina personliga mål, tankar och förhållningssätt till förtroendeuppdraget.

En sak borde dock gälla för samtliga förtroendevalda: ingen kan allt. I varje fall kan ingen allt till att börja med. Efter varje val kommer det in nya personer i den kommunala politiken som ofta är kunniga och professionella inom områden de ägnat sig åt tidigare, men i ett politiskt sammanträdesrum har de aldrig satt sin fot. Det är bra. Vi vill ha många företrädare som inte har ägnat sig åt politik, utan som har låtit sig fullständigt uppslukats av arbete, familj eller utbildning och slutligen fått intresse att faktiskt påverka politiskt. 

RSS