Rollen som politiker 

En kommunpolitiker är en person som företräder andra personer som har samma åsikter som sig själv gentemot kommunens organisation. Vilka han eller hon företräder avgörs i ett val. En politikers uppgift är att lyssna på alla som vill framföra sin åsikt och företräda den vilja som är starkast och överensstämmer med det aktuella partiets värderingar.
 
97% av alla politiker är fritidspolitiker. Det vill säga de har ingen fast lön utan får endast ersättning när de tjänstgör i t ex en nämnd eller kommunfullmäktige. Till vardags är de kommunmedborgare som arbetar, är pensionärer, är arbetslösa, är småbarnsföräldrar, är glada, är ledsna eller någonting annat. En kommunpolitiker är alltså precis som vem som helst som bor i kommunen.
 
Vi som företräder moderaterna vill gärna höra vad du tycker och tänker. Därför finns alla förtroendevaldas kontaktuppgifter på den här webbplatsen, du kan dessutom tipsa oss eller dela med dig av dina synpunkter via formuläret på tipssidan.
RSS