Valsedlar - Valet 2018 

Här hittar du alla Moderater från Ale som kandiderar till respektive val.

Kandidat kommunfullmäktige

Kajsa Nilsson

Plats 8

Dan Björk

Plats 9

Peter Kornesjö

Plats 12

Kandidat regionfullmäktige

Kandidat riksdagen

RSS