Moderaterna i Ale 

Vi arbetar med att ta fram aktiva och engagerade företrädare för Moderaterna i Ale. Du möter oss ute på gator och torg för att ha dialog med våra väljare. Fredagskampanj vid Ale Torg alternativt i Älvängens Centrum under hela vår mandatperiod. Kampanj är det bästa sättet att möta väljarna och vi syns ute hela tiden.

Vi besöker och lyssnar på föreningar, företag och förvaltningar när vi har månadsmöten som alla medlemmar är inbjudna till.  Representanter från våra politiska områden informerar om vad som är på gång.

Seminarie och utbildningar har vi fortlöpande för att uppdatera medlemmar med aktuella frågor från Riksdag och Region.

Du är hjärtligt välkommen att vara med oss i Moderaterna.

 

RSS