Medlemsmöten 

Vi har börjat året med medlemsträffar, där vi planerar att besöka olika verksamheter/föreningar/företag för att få information och insyn om vad som händer i vår kommun. Det blir också aktuell politisk information av förtroendevalda från kommunstyrelsen och våra nämnder.

Vilka datum medlemsträffarna är ser du nedan, anteckna gärna i din kalender redan nu. Plats och ämne får du via mail veckan innan. Vi börjar alltid med något lätt att äta och mingel. 

Övriga möte/träffar och kampanjer finns i vårt kalendarium.

 

Kalendarium

Datum Händelse
27 feb
onsdag
Årsmöte
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar, blir det lite information och något gott att äta. Handlingar till årsmötet kommer att finnas på mötet. Motioner, som skall behandlas vid årsmötet, ska skickas till info@ale.nu senast den 12 februari.
Kock-Malin, Kapellvägen 3 i Älvängen
 
14 mar
torsdag
Medlemsmöte
Kl 18.00 - ca 20.00. Alla medlemmar i Moderaterna i Ale är välkomna. Önskar du fika? Anmäl det senast klockan 12.00 dagen innan mötet.
Meddelas senare
 
16 apr
tisdag
Medlemsmöte
Kl 18.00 - ca 20.00. Alla medlemmar i Moderaterna i Ale är välkomna. Önskar du fika? Anmäl det senast klockan 12.00 dagen innan mötet.
Meddelas senare
 
21 maj
tisdag
Medlemsmöte
Kl 18.00 - ca 20.00. Alla medlemmar i Moderaterna i Ale är välkomna. Önskar du fika? Anmäl det senast klockan 12.00 dagen innan mötet.
Meddelas senare
RSS