Medlemsmöten 

Vi har börjat året med medlemsträffar, där vi planerar att besöka olika verksamheter/föreningar/företag för att få information och insyn om vad som händer i vår kommun. Det blir också aktuell politisk information av förtroendevalda från kommunstyrelsen och våra nämnder.

Vilka datum medlemsträffarna är ser du nedan, anteckna gärna i din kalender redan nu. Plats och ämne får du via mail veckan innan. Vi börjar alltid med något lätt att äta och mingel. 

Övriga möte/träffar och kampanjer finns i vårt kalendarium.

 

Kalendarium

Datum Händelse
RSS