Åldras på dina villkor 

I Ale ska du få åldras på dina villkor, vi vill att du ska kunna ha ett aktivt och meningsfullt liv. Det är därför viktigt att de fria pensionärsresorna med Västtrafik fortsätter och att vi inför fler slingbussar som Älvan i Älvängen. Dessa slingbussar kan under lågtrafik också tjänstgöra som tryggarundan-bussar för att möjliggöra för dem som inte har bil att enkelt kunna utföra sina vardagsärenden. En aktiv vardag är så mycket mer än lokalresor, förutsättningarna att mötas och utöva sina intressen måste var lika för alla äldre, oavsett om man är med i en pensionärsorganisation eller inte. 

Tillgången till lokaler måste säkras och göras på ett sätt som gör det möjligt för både små och stora sammankomster.

Vi vill att fler av kommunens äldreboenden drivs i intraprenadform och att dem utvecklas med olika inriktningar i samklang med boende och personal.

Vi är inte nöjda förrän Ales äldre och deras anhöriga känner att det är viktigare med omsorgen för våra äldre än med en prestigeanläggning för hästar.

RSS