Ale klättrar igen

2015-09-15

Svenskt näringsliv har rankat Ales företagsklimat topp tre i Göteborgsregionen. Vårt företagsklimat har förbättrats inom i stort sett samtliga områden sedan föregående års mätning vilket ger oss en 43:e placering i Svenskt näringslivs ranking. Ale har klättrat hela 18 enheter.

Läs mer på Ale kommuns hemsida http://ale.se

RSS