1 september 2014

Antalet invånare i Ale blir allt fler

För att möta efterfrågan i hela kommunen, på såväl boende som verksamheter, behöver vi tydliga strategier för var och hur vi utvecklar kommunen. Under 2013 ökade invånarna med 232 personer och i dag bor cirka 28 074 personer i Ale kommun. Genom detta är Ale redan på god väg mot målet att befolkningen i kommunen ska vara 30.000 invånare år 2018.

För att möta de behov, som många invånare har, krävs planering inom en rad områden i kommunens verksamheter. Flera stora samhällsbyggnadsprojekt pågår i Ale nu och planeras i framtiden för att ge våra medborgare ännu bättre möjligheter och förutsättningar att leva och verka i Ale.

Vår landsbygd är en av våra största tillgångar. Vi har fiskrika och välbesökta sjöar och skyddande skogspartier. De som vill bo med naturen inpå knutarna ska få göra det. För att göra det möjligt är bredbandsutbyggnad med fiber något som ska komma alla till del.

I Ale ska man också kunna göra boendekarriär. Vi vill ha bostäder för alla stadier i livet. Exempelvis vill vi bygga centrumnära bostäder med gångavstånd till butiker och pendel för äldre personer, som upplever sin villa och trädgård för stor och betungande.

Ale har två huvudorter, Älvängen och Nödinge. Båda dessa orter måste utvecklas för att vi ska kunna leva upp till vårt mål på 1,5% i årlig befolkningstillväxt. Det är de orter som vi räknar med kommer att ha starkast tillväxt framöver och därför vill vi att handeln fokuseras där. Vi kommer att arbeta för trygga, trivsamma och levande centrum dygnet runt. Våra centrum ska ha blandad bebyggelse av bostäder och butiker. För att skapa levande centrum planerar vi också för att det ska finnas trivsamma gröna miljöer att vistas i.

Våra pendelstationer ska vara länken mellan storstaden och våra orter. Det ska kännas välkomnande att komma hem till Ale. Vi ska kunna ha möjlighet att uträtta ärenden, beställa mat, handla mm på väg till och från pendeln. 

Tillsammans förbättrar vi Ale!

Maj Holmström (M)
Ers. I samhällsbyggnadsnämnden

RSS