2015-06-17

Nu är vi på rätt väg!

Ales skolor är på rätt väg. Resultaten i de nationella proven för årskurs 3 och 6 är nu bättre är rikets snitt.

När de politiska partierna arbetar mot ett gemensamt mål och arbetet är långsiktigt, mer än en mandatperiod går det att förändra. Nu är isen bruten, efter många års problem och dåliga skolresultat har det vänt. 

Tillsammans med 250 pedagoger och skolledare analyserades situationen. Handlingsplanen blev tydlig och alla var överens om vad som måste göras. Lärarnas arbetsmiljö förbättrades, rektorernas uppdrag renodlades och elevernas lust att lära stärkates. 

För att fortsätta denna utveckling är det viktigt att fälja vår huvudstrategi och fortsätta att fokusera på elevernas lust att lära, på lärarnas arbetsmiljö och ledarskap. Vi ska arbeta för ständig förbättring, kaizen. Målet är att skolorna i Ale ska stå sig bra i konkurrens och jämförelse med övriga lnadet.

RSS