15 oktober 2014

Det ekar tomt...

pengar- Det är väldigt tydligt att ladan är tom och bordet är helt avskrapat, säger finansminister Magdalena Andersson i flera intervjuer.

- Det här är mycket dystra siffror för de offentliga finanserna...Det här är de sämsta siffrorna vi sett sedan budgetsaneringen i mitten av 90-talet. Enligt Magdalena Andersson beror det på förra regeringens skattesänkningar.

Magdalena Andersson är inte trovärdig. Sveriges ekonomi får högsta kreditbetyg av kreditvärderingsinstitutet Fitch, Moody´s och Standard & Poor med hänvisning till stabil och ansvarstagande finanspolitik.

Finanasministern kör med skrämselpropaganda för att kunna höja skatterna. Regeringens och Vänsterpartiets överenskommelse innebär att skatterna höjs med drygt 18 miljarder kronor 2015.

1. Avtrappning av jobbskatteavdraget. Nedräkning för löntagare med arbetsinkomster över cirka 50 000 kronor i månaden. Avtrappningstakten ska vara på 3 procent. Det innebär att inget jobbskatteavdrag ges för dem som har arbetsinkomster som överstiger 123 300 kronor per månad vid genomsnittlig kommunalskattesats, skriver regeringen.

2. Ökade skatteintäkter: 2,4 miljarder kronor 2015. Fler får betala statlig inkomstskatt. Uppräkningen av gränsen för statlig inkomstskatt begränsas. För närvarande räknas den upp med förändringen i konsumentprisindex plus två procentenheter. Enligt överenskommelsen ska uppräkningen bara ske med KPI. Ökade skatteintäkter: 1,9 miljarder kronor.

3. De sänkta arbetsgivaravgifterna för unga tas bort. Görs i två steg. Ökade skatteintäkter: 9,6 miljarder 2015. 18,8 miljarder kronor 2016. 

4. Begränsning av avdragsrätten för privat pensionssparande. Avdragsrätten begränsas när det fasta beloppet sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. Ökade skatteintäkter: 3,1 miljarder kronor 2015.

5. Särskild löneskatt återinförs delvis för 65+. Den särskilda löneskatten återinförs till delvis på löner samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som har fyllt 65 år. Ökade skatteintäkter: 2,3 miljarder kronor 2015.

6. Slopad läx-RUT Skattereduktion för privatundervisning, den så kallade läx-RUT, avskaffas. Ökade skatteintäkterna: 50 miljoner kronor 2015.

7. Höjd skatt på kärnkraftsreaktorer. Skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer höjs från 12 648 till 14 770 kronor per megawatt av högsta tillåtna termiska effekt och månad. Ökade skatteintäkterna: 0,25 miljarder kronor.

8. Höjd tobaksskatt. Punktskatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och tuggtobak höjs med 6 procent och punktskatten på snus höjs med 12 procent. Priset för ett paket cigaretter som i dag kostar 55 kronor ökar till 57,41 kronor. En dosa portionssnus kommer att kosta 44,41 kronor i stället för 43 kronor. Ökade skatteintäkter: 0,90 miljarder kronor 2015.

 

 

RSS