2015-04-13

Moderaterna i Ale har genom Fullmäktigegruppen skickat in en motion till Förbundsstyrelsen i N Älvsborg. Vi anser att Decemberöverenskommelsen är fel och ska rivas upp.

Motion angående decemberöverenskommelsen

Regeringens allt fler vallöftesbrott och rent skadliga beteende i våra internationella relationer kräver ett ifrågasättande av decemberöverenskommelsen. Den moderata kommunfullmäktigegruppen i Ale kan nu vare sig acceptera, eller för den delen respektera partiledningens beslut att ensidigt upprätthålla, överenskommelsen, då vi anser att regeringen redan har brutit densamma.

Regeringens beslut om sänkning av ROT, borttagandet av överskottsmålet, begränsningen av RUT, höjningen av arbetsgivaravgifter för unga, höjning av bensinskatten och nu det senaste utspelet om det kommunala vetot gentemot friskoleetableringen gör att vi som kommunpolitiker inte längre kan stå för, eller svara väljare, varför vi i alliansen aktivt stödjer den sittande regeringens maktinnehav genom överenskommelsen.

I partiets stadgar, §1, står att “vi ska vinna människor för den samhällssyn partiet företräder”, samt att “bilda opinion för, och utveckla, moderata idéer”. Vi ska också “vinna väljare till partiet och i praktisk politik förverkliga idéer i enlighet med partiets samhällssyn”. I dagsläget tvingar decemberöverenskommelsen våra folkvalda riksdagsledamöter att avstå från vissa beslut och lägga ner sina röster i frågor som är skadliga för Sverige. Vi arbetar inte längre för att förverkliga våra moderata idéer och varje dag meddelar väljare, medlemmar, och våra företroendevalda att de inte längre har något förtroende för vår partiledning.

Vi tycker att de lokala utvecklingspolitiska grupper som tillsatts är bra eftersom vår politik behöver förnyas, förändras och förbättras, och det är viktigt att man lyssnar på de som står närmast medborgarna! Men om vi ska vara ett parti som lyssnar på väljarna och att vi dessutom ska stå för en borgerlig och moderat politik måste vi skrota decemberöverenskommelsen. Det är våra medlemmar och invånarna i Sverige värda.

Därför yrkar den Moderata fullmäktigegruppen i Ale

att decemberöverenskommelsen förpassas till historiens papperskorg

Mikael Berglund
Isabell Korn
Carina Zito
Jan Skog
Maj Holmström
Dan Björk
Kajsa Nilsson
Ida Löfgren
Erik Karlsson
Fredrik Johansson
Daniel Mörner
Lennarth Nilsson

RSS