En trygg plats för alla - alltid! 


Ale kommun ska vara en trygg plats, för alla, alltid. Det ska inte spela roll om du väljer att röra dig ute på natten eller dagen. Om du är en man eller kvinna. För att öka din tryggheten vill vi samarbeta med polisen när vi gör nya detaljplaner, vi vill också arbeta aktivt med en belysningsstrategi för att öka både trivsel och trygghet.

Väktare och fältassistenter ska kunna sättas in när en plats inte känns trygg eller när vi upptäcker droganvändning.

Kort och gott så vill vi göra allt som kan göras för att skapa trygghet för dig, vi har inga ideologiska spärrar med att använda verktyg så som kameraövervakning, väktare eller drogtester i stor skala.

Om alla känner sig trygga när man går till skola, arbete eller sin fritidsaktivitet så mår vi bättre och våra barn får den trygga uppväxt som dem förtjänar som start på sina liv.

RSS