Kommunstyrelsen januari

2015-01-29

Nödinge SK
Under förra mandatperioden byggdes 4 konstgräsplaner, nu är det Nödinges tur att få en. För att fotbollsföreningarna i Ale ska få bidrag till konstgräsplan, främst från Svenska fotbollsförbundet samt Västra Götalands- fotbollsförbunds bidrag för konstruktion av konstgräsplan krävs att föreningarna har ett rådande över sina planer i minst tio år. Avtal har tidigare tecknats med Skepplanda BTK och Alafors IF. Kommunstyrelsen är positiva till utvecklingen inom Nödinge SK och godkänner ett 11-årigt arrendeavtal.

Medfinansiering E20

På gruppmötet var det en intensiv diskussion om Ale ska vara med och finansiera E20 mellan Vårgårda och Mariestad, när den ska byggas ut. Genom att medfinansiera 2,078 Mkr kan Ale bidra till att utbyggnaden blir mer omfattande vilket kommer att minska olycksrisken och positivt stödja tillväxten av Göteborgs arbetskraftsregion.
På kommunfullmäktige röstade vi Moderater för att vara med och stödja projektet.

Kommunens pengar ska framförallt gå till kommunal verksamhet, men i det här fallet är vi med och bidrar till regionens utveckling.

Motivationsboende

En enig kommunstyrelse har beslutat att bygga ett motivationsboende på kommunens tomtmark i Jennylundsområdet, Bohus. Boendet planeras vara inflyttningsklart under 2015.

Målgruppen är vuxna personer som har en missbruksproblematik, och har en stark vilja/önskan om att förändra sin situation. Dessa personer står utan tak över huvudet och har för tillfället inte förmågan att sluta med sitt missbruk/beroende. Personalen på boendet arbetar stödjande och motiverande för att ge bra förutsättningar för nykterhet och/eller drogfrihet.

Nämnder och styrelser

Nu har vi kommit igång med arbetet i nämnder och styrelser och rutinerna har börjat sätta sig. Samtliga förtroendevalda har haft utbildning inom sina områden. Det har gett skjuts framåt i vårt arbete och vi har fått lära känna varandra lite mer över parti- och blockgränserna. 

RSS