Kyrkoval och provval 

Den 17 september är det Kyrkoval. Glöm inte använda era röstkort och rösta på den borgerliga listan. 

Samtliga skall också ha fått röstkort för partiets interna provval, avseende riksdags- och regionlistorna. Nyttja chansen att påverka vilka kandidater som ska företräda oss i region och riksdag, och rösta gärna på Ales kandidater för att stärka vårt inflytande. Sista dagen att rösta är 14 september. 

RSS