28 oktober 2014

Ale kommun får ny ledning. 

De rödgröna fick flest mandat efter valet och det blir nu de som tar över och bildar en rödgrön minoritet. Paula Örn (S) valdes till kommunstyrelsens ordförande och Mikael Berglund (M) valdes till 1:e vice ordförande. 

Nu är det klart hur Ale kommer att styras under de kommande fyra åren. Moderaterna tillsammans med övriga alliansen och Framtid i Ale kommer att samverka i opposition. SD och AD (Aledemokraterna) blir vågmästare. Det kommer att bli en utmanande och spännande mandatperiod. Vi kommer under mandatperioden att föra en aktiv oppositionspolitik och arbeta för majoritet 2018.

Till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige valdes Jan Skog

Till kommunstyrelsen valdes förutom Mikael Berglund till ledamöter Dan Björk och Carina Zito som ersättare Maj Holmström och Erik Karlsson.

Mandatfördelningen i Kommunfullmäktige är följande:

S+Mp+V har 23 mandat
M+Fp+C+Kd+FIA har 18 mandat
SD+AD har 8 mandat

 

 

RSS