Nytt kommunhus 

Nytt kommunhus!

2015-03-19

Nu är diskussionerna igång på allvar, om vi ska bygga ett kommunhus. 

Splittrad förvaltning

Byggnaden, kommunhuset i Alafors har vi vuxit ur och platsen Alafors är inte central på något sätt. Stor del av administrationen och kundcentra finns i Medborgarhuset, Nödinge. En liten del finns i Älvängen. Socialtjänsten i Nödinge upptar yta som behövs till bostäder. Samhällsbyggnad är kvar i Alafors och kommunikationerna dit är inte de allra smidigaste om man väljer att åka kollektivt. Det finns heller inte något utbud av handel eller lunchställen. Kommunen har svårt att rekrytera och behålla personal till Alafors. En ny samlad kommunal förvaltning är därför ett måste för att Ale ska kunna växa och utvecklas.

Utredning

Kommunen har beställt en oberoende utredning om vilken av våra tätorter Nödinge eller Älvängen som har störst förutsättning för placering av kommunal förvaltning/kommunhus. Den utredningen kommer att vara klar till den 14 maj. Fram tills dess kommer frågan om vi i politiken tycker att det ska byggas ett nytt kommunhus. Därefter kommer politikerna ta del av resultatet och diskutera vilken ort det blir.

RSS