Ordning och reda på styrning och ekonomi 

Det borde vara en självklarhet att kommunens alla delar har ordning på sin ekonomi, men så är tyvärr inte fallet i Ale. Revisionen som granskar kommunen ger den styrande majoriteten svidande kritik för hur man leder, styr och följer upp verksamheten. Omsorgsnämnden gjorde ett underskott på 32 miljoner kronor förra året och i år ser det ut att bli motsvarande katastrof. Istället för att ställas tills svars för hur kommuninvånarnas pengar används så gör den styrande politikern karriär och kan få ansvar för hela kommunens budget. Effekten kommer bli tvära kast med illa genomtänkta besparingar som kommer att gå ut över personalen som redan har det tufft och sämre kvalitet för oss invånare.

Vi anser inte att kommunen ska gör allt. Vi tycker inte att man ska bedriva projekt i Botswana. Vi tycker inte man skall bygga en ridanläggning för 30 miljoner, som kommer konkurrera ut små privata ridanläggningar.

Däremot så tycker vi att vi ska vara bäst på kärnverksamheterna skola och äldreomsorg.

Med moderaterna vid rodret kommer det inte att bli särskilt många pampiga invigningar men det kommer att bli mer av skola och omsorg.

RSS