2014-12-01

Aledemokraterna stöder Rödgrön budget

Det blev ett spännande och intensivt fullmäktigemöte den 24 november då det var dags att besluta om budget och verksamhetsplan för hela Ale kommun, 2015. 

Tyvärr avgjordes voteringen till S, V, MP och ADs fördel med stöd av SD. Alliansen + FiA presenterade ett gemensamt förslag till budget och verksamhetsplan som innefattade en stor satsning på skolan, ca 37 miljoner extra. Skolan är vårt fokus och vår högsta prioritet och medel i vårt budgetförslag skulle särskilt användas till skolutvecklingsåtgärder, kopplade till ”I Ales skolor vill vi lära oss mer”. Utöver skolsatsning la vi stor vikt vid satsningar som ska generera tillväxt – näringsliv, bostadsbyggande, kultur och fritid samt trygghetsperspektivet.

Lite vänster och lite höger

S, V, MP och ADs samlade budget var en hel röra av vänsterförslag blandat med högerförslag. Helt uppenbart var också att enskilda individers hjärtefrågor hade fått gå före ett helhetstänk för kommunen. Satsningar kommer fortsättningsvis göras av säkra ridvägar, skolan, boende på landsbygden, kulturskolan och föreningsbidrag – men LOV (lagen om valfrihetssystem, som ger rätt att välja utförare inom hemtjänsten ex) ska utredas och det var många satsningar som det fanns pengar avsatt för i investeringsbudget men som det inte fanns täckning för i driftsbudgeten.

Även driften kostar

Mest tydligt var detta på kultur och fritidssidan. Den nya grön-röd-blåa majoriteten lovar nytt bibliotek i lvängen centrum, friidrottsanläggning i Bohus och nytt ridhus på Jennylund. Inte en krona finns dock i budgeten för kultur och fritid att täcka dessa satsningar. Våra frågor till Paula Örn (S) om hur de ökade kostnaderna faktiskt skulle finansieras fick inga svar. Risken är nu stor att stora nedskärningar blir verklighet. 

Frågor som saknades helt i budgeten från nya majoriteten var de om ny simhall (vår befintliga håller inte så länge till), konstgräs i Nödinge (som Örn lovat föreningen Nödinge SK men som det inte finns pengar avsatt för) trygghetssatsningar (som ex. fler poliser, väktare, nattvandrare m m) och ett tydligt fokus på tillväxt. 

Makten är målet, inte medlet

Vi är bekymrade över den fortsättning som nu kommer följa. Det samlade förslaget från S, V, MP och AD visar tydligt att det nya gänget vid rodret inte tidigare skrivit fram en seriös och hållbar budget med verksamhetsplan. Risken är stor för tillbakagång av näringslivsklimatet, stagnation av byggnationen, nedskärningar av våra verksamheter och otydlighet för tjänstemännen som ska utföra uppdrag det inte finns finansiell täckning för. Det är tydligt bland den nya gruppen som ska leda Ale kommun är att makten har blivit målet, inte medlet.

 

RSS