1 september 2014

Vi bor i en trygg kommun

Ale är en av de tryggaste kommunerna runt Göteborg, men det finns platser och tider då otryggheten infinner sig. Särskilt resecentrum i Älvängen, nattetid, har av många upplevts som alldeles för otryggt. Känslan av att inte våga gå ut på vissa tider av dygnet eller att kanske till och med inte våga ta tåget till ett restaurangbesök i stan är som att vara fånge i sitt eget hem. Detta ska aldrig accepteras i Ale.

Moderaterna har gjort mycket för att öka tryggheten i Sverige. Några av förändringarna de senaste 8 åren är skärpta straff för våldsbrott, mer resurser till domstolarna och kriminalvården, samt fler poliser. Idag har vi ca 20 000 poliser, 2500 fler än 2006.

Ett av våra förslag för ökad trygghet är att vi vill öka polisens närvaro i Ale. Vi tycker att det är olyckligt att polisstationen försvann och vi vill arbeta för att få tillbaka den.

Vi vill ha mer kameraövervakning i otrygga områden. Självklart måste en avvägning göras mellan filmade personers integritet och behovet av att övervaka en plats, men vi anser att fördelarna med kameraövervakningen är fler än nackdelarna. Det kan bidra till bevisning vid brott, avskräcka från brott och öka känslan av trygghet.

Vi vill utveckla trygghetsvärdarnas roll på tåg och stationer. Idag åker de med tågen och rör sig i områdena kring stationerna. Vi vill utöka antalet trygghetsvärdar och öka tiden för deras insats.

Vi vill också ge nattvandrarna bättre förutsättningar. Nattvandrarna, och trygghetsvärdarna, gör ett fantastiskt bra arbete genom att röra sig i våra samhällen. Liv och rörelse bidrar till tryggheten och vi vill stödja alla de ideellt engagerade personer som nattvandrar så det blir lättare för dom att starta, och fortsätta, sin gärning.

Tillsammans gör vi Ale tryggare!

Mikael Berglund
Kommunalråd

Jan Skog
Egenföretagare

 

RSS