8 september 2014

Alla ungdomar ska ha ett arbete!

Ungdomsarbetslösheten har minskat med mer än 27% i Ale kommun sedan 2011. Bara det senaste året har den minskat med 13,4%! Detta är något som vi är fantastiskt glada över men vi är inte nöjda än.

Ett stort problem idag är att våra ungdomar inte alltid har så stor kännedom om de olika arbetena som finns när de ska välja gymnasieinriktning eller universitetsutbildning. Dilemmat blir då att våra ungdomar inte utbildar sig till något konkret, eller inte alls, och att de därmed får svårt att hitta jobb. Utan motivation och inspiration är det lätt att fastna i arbetslöshet. Vi ser att en av lösningarna på det här problemet är obligatorisk prao.

När man praoar får man kontakt med arbetsplatser och branscher. Man får inspiration och motivation till vad man själv vill göra i framtiden. Man upplever skillnaden mellan jobb och skola och får testa på något annorlunda. Det finns ingenting som slår prao när det gäller kontakter med arbetslivet eftersom ungdomarna får en chans att vistas på en arbetsplats och vara en del av ett lag. Det ligger ju även i näringslivets intresse att få kontakt med ungdomar och skapa en positiv upplevelse kring just det yrket. Det säkrar företagens fortlevnad.

För att prao ska fungera på ett bra sätt krävs det att vi gör vissa satsningar. Vi vill stärka studie- och yrkesvägledarna så att de har mer tid att vägleda ungdomarna rätt. Skolan ska ha ett tydligt samarbete med näringslivet, för att en variation av praoplatser ska finnas som eleven sedan kan välja ifrån. Vi vill också se mer prao än vad som varit tidigare, samt att den ska vara obligatorisk. Man ska inte kunna välja att istället sitta i skolan. Det är tillsammans med skolan och näringslivet vi kan råda bot på ungdomsarbetslösheten.

Vi har de senaste veckorna lagt många olika förslag kring hur ungdomsarbetslösheten kan bli lägre. Förslagen från oppositionen uteblir. Moderaterna är dessutom det parti som de senaste 8 åren skapat förutsättningar för fler än 300 000 nya jobb i Sverige. Vill du också att arbetslösheten ska minska och att alla våra ungdomar ska få en chans till en bra framtid, rösta på Moderaterna den 14 september. Tillsammans förbättrar vi Ale!

Mikael Berglund
Kommunalråd

Daniel Mörner
Ekonomistuderande

 

RSS