2015-10-26

Utveckling av Nödinge för alla!

Det förefaller som Socialdemokraterna har bestämt sig för att försöka ta politiska poänger på den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Nödinge, vilket är djupt olyckligt. Med tanke på hur viktig planen är för vår kommuns utveckling bör en så bred och långsiktig förankring som möjligt eftersträvas. Vi vill därför med denna insändare dels förklara hur turerna är tänkta att gå med en FÖP och vad som hittills skett inom politiken men samtidigt också berätta för nödingeborna att vi med intresse följer planen och gärna vill vara delaktiga i samtalen med er som bor och verkar i Nödinge.

 En FÖP är en mycket långsiktig plan på hur ett samhälle ska utvecklas, var det ska byggas, vilken typ av byggnader som ska finnas, hur trafik ska gå, var det ska finnas gång och cykel vägar mm.

Eftersom den är så långsiktig tycker vi att det är mycket viktigt att en FÖP är väl förankrad bland alla politiska partier, det är olyckligt om en sådan plan används för att ta politiska poänger eller blir tvistefrågor mellan partier

Vi trodde att socialdemokraterna tyckte detsamma men de har med sina handlingar de senaste månaderna agerat som om de tycker något helt annat. De agerar som om de vill ta ägandeskap över den här planen, att man ska få intrycket av att detta är Sossarnas FÖP för Sossarnas nödingebor. Vi vill nu berätta vad det är som hänt som gör att vi drar den här slutsatsen

Först bjuder (S) in till en egen presentation av den fördjupade översiktsplanen via en annons i Alekuriren, detta ber dom därefter så hemskt mycket om ursäkt för under ett sammanträde med kommunstyrelsens. Dom hävdar att det är ett misstag och dålig intern kommunikation.

Veckan efter presenterar dom planen i en beskrivande artikel tillsammans med stadsarkitekten, det hade varit rimligt att den antingen presenterades utan politiker eller att man hade breddat representationen. Även detta har dom från (S) bett om ursäkt för och menat att det inte var riktigt så man hade tänkt sig.

Efter dessa två avböner och ursäkter kan man tänka att  dom borde vara mer vaksama och noggrannare i sin hantering av den viktiga FÖPen, men tyvärr så sker ännu ett ”misstag”.

Helt plötsligt verkar det antingen utstuderat eller väldigt amatörmässigt.

Nu i tisdags var alla som är intresserade av planerna för Nödinge inbjudna till samråd om förslag till FÖP, denna inbjudan går ut 1 oktober till bla. alla gruppledare för de politiska partierna, skogsstyrelsen, fortifikationsverket, polisen och sjöfartsverket. Inbjudan går ut på att vi alla är välkomna som åhörare. Socialdemokraterna väljer då att schemalägga sina politiker, för att de ska vara med som representanter för de som presenterar FÖP, och skickar in sitt schema till tjänstemannaorganisationen. Ingen gör reflektionen över den ensidiga representationen förrän kl 12 samma dag som träffen ska vara, då kommer ett mail om att det skett en kommunikationsmiss men att vi givetvis är välkomna att delta på samma sätt som sossarna. Då vi ifrågasatte detta så valde man själva att avstå mötet så att det inte skulle bli plumpt.

Det bekymrar oss att man inte har bättre koll på en så viktig fråga och att det inte är ursäkten som är lösning på problemet utan att man genom handling visar att man förstår vikten av att Nödinges utveckling har en bred förankring.

Den Fördjupade översiktsplanen är inte Sossarnas, den är hela Ales, den är nödingebornas och den är också vår!

Mikael Berglund (M) Kommunalråd
Carina Zito (M) Gruppledare
Åke Niklasson (C) Gruppledare
Rose-Marie Fihn (FP) Gruppledare
Sune Ryden (KD) Gruppledare
Rolf Engström (FiA) Gruppledare

RSS