8 augusti 2014

Vill du ha kvar din vårdcentral efter valet?

Vi i Moderaterna gillar valfrihet. Vi vill att alla ska ha möjligheten att välja vilken vårdcentral som de vill gå till, även efter valet. Valfrihet är inte bara att få välja vilken vårdcentral man vill gå till. Valfrihet är också att välja bort det som man inte är nöjd med och som inte fungerar.

Tänk om man var missnöjd med kvalitén, bemötandet och väntetiderna på vårdcentralen och inte ha något annat alternativ utan vara tvungen att stå ut. Så vill vi inte ha det. Vill du? Eftersom Vänsterpartiet vill ta bort de privata alternativen helt, och Socialdemokraterna samt Miljöpartiet vill begränsa vinst i verksamheten, är vi rädda att 3 av våra 4 vårdcentraler i Ale att försvinna. Adinahälsan i Nol, Bohuspraktiken i Bohus och vårdcentralen i Nödinge är nämligen privata.

Vi bjuder här på ett litet tankeexperiment: Redan idag får man ofta till svar att det är fullbokat i läkarnas kalendrar flera månader framåt när man som patient ringer till vårdcentralen. Vill man träffa en läkare så får man gå på drop-in istället. Lägg där till att vi är en ökande befolkning i Ale, alltså ännu fler personer som då och då behöver besöka vårdcentralen. Dessutom har vi en åldrande befolkning som allt oftare behöver hjälp av läkare. Under dessa omständigheter ska alltså TRE av FYRA vårdcentraler försvinna från Ale? Vi förstår om du inte får ihop detta som logiskt, för det får inte vi heller.

Dessa uppskattade vårdcentraler är privata alternativ som verkar i kommunen i liten skala, och som varje år investerar en del av årets överskott i sina verksamheter för att förbättra kvalitén för patienterna. Vi är stolta över våra tre privata vårdcentraler och vill att de även i fortsättningen ska få ta hand om oss alla i Ale.

Genom att rösta på Moderaterna, i kommunen, regionen och i riksdagen, garanterar vi att din vårdcentral får finnas kvar. Vi vill att alla Alebor ska få välja vart de ska få sin vård. Med tydliga regler och uppföljning ser vi att möjligheten att välja leder till högre och jämnare kvalitét, men också ökad tillgänglighet. Det gynnar patienten i slutändan. Tillsammans förbättrar vi sjukvården!

Ida Löfgren
Regionkandidat

Erik Karlsson
Regionkandidat

RSS