2016-06-17

Budget och Verksamhetsplan 

På kommunfullmäktiges budgetmöte var det tre budgetar som presenterades. Moderaterna tillsammans med Fp, C, Kd och Fia. De rödgrönas + Aledemokraternas budget och SD som för första gången gick fram med en egen budget. 

Samtliga hade Ales Vision som låg till grund för budget och Verksamhetsplan, Skillnaderna var marginella och debatten blev på så sätt mycket vänlig. Mikael tog upp det viktiga drogförebyggande arbetet och Isabell tog upp farhågorna med att de rödgröna ev. avskaffar LOV (Lagen om valfrihet i äldreomsorgen) under mandatperioden. Som väntat klubbades S,Mp,V och Aledemokraternas budget igenom. 

Vår Verksamhetsplan med budget för 2016-2019 finns att läsa i sin helhet här.

Bilden är tagen av Lena Wingbro, FIA

RSS