8 september 2014

 

Vi  står inför ett vägval. 

Den 14 september ska Ales framtid avgöras.

  

Ale är en fantastisk kommun som har gjort en spännande resa de senaste åren. Vägen och järnvägen har blivit färdig och allt fler kommer till Ale och upptäcker vår kommuns fina sidor. Man kan promenera från pendeltågsstationen med en picknick-korg på armen och sätta sig på en äng bara 500 m bort. Man kan vandra bland våra fjäll, fiska i våra sjöar och promenera i vår urskog. Detta är vår storhet. Allt fler vill flytta till Ale och bli en del av oss, bli Alebor. Det möjliggör ökad handel, mer varierad byggnation, liv och rörelse och större investeringar i våra skolor, äldreboenden och vårt kulturliv.

Trots att rörligheten mellan Göteborg och Ale är positiv på många sätt finns det baksidor vi inte får blunda för. Det är nu lika lätt att ta sig från Ale till Göteborg, som för göteborgarna att ta sig till Ale. Skadegörelse, misshandelsfall och drogerna finns även i vår kommun och det kan vi inte blunda för. Vi måste rikta strålkastarlampan mot de mörka skuggor som lurar i vårt samhälle och göra insatser för att öka tryggheten. Vi måste jobba för att polisen ska öka sin närvaro här i Ale, sätta in mer väktarresurser, ha kameraövervakning i otrygga områden men framförallt tänka smart när vi förtätar våra orter. Vi måste bygga så att liv och rörelse, trivsel och glädje, finns dygnet runt  så att tryggheten alltid finns där. Genom att arbeta med olika verktyg och skapa meningsfulla sysselsättningar kan vi minska otryggheten. I det ligger våra förslag med skatepark, fler näridrottsplatser och ett rikt kulturliv.

Vi har visat under fyra år att vi är kapabla att styra kommunen. Att leda kommunen mot en positiv och ljus framtid. Vi har ökat vår befolkning, vi har byggnation som aldrig förr, vi har ett näringslivsklimat som rusar i höjden, ett stärkt föreningsliv, breddat kulturliv och en äldreomsorg som får oerhört goda kvalitetsstämplar i mätningar. Vi är samspelta i alliansen, har tagit ansvar för Ale och är överens om politiken. Det står mot ett alternativ som splittrats till följd av interna strider, som inte är överens om en gemensam politik och som med bara nya företrädare aldrig tidigare suttit i majoritet tillsammans.

Vi är bekymrade över konsekvenserna av hur det skulle bli om oppositionen fick förtroendet i valet. Vi vill att människor ska få bestämma över sina egna liv. Vi vill att man ska få bosätta sig på landsbygden och att fiberutbyggnaden ska komma alla till del. Vi är nydanande, modiga och vill att Ale ska fortsätta utvecklas, så som när vi byggde näridrottsplatser och införde meröppna bibliotek.

Vi är måna om vår kommun. En del av oss har flyttat hit, en del av oss är födda och uppvuxna här. Oavsett vart vi kommer ifrån vill vi att Ale ska må bra även i framtiden.  Jag vill att vi tillsammans förbättrar, och tar Ale in i framtiden. Du gör valet den 14 september. 

Mikael Berglund
Kommunalråd

 

 

 

RSS