Bostäder 

De flesta som väljer att bo i Ale gör det för att vi har en unik kombination av närheten till Göteborg och närheten till vacker natur utanför fönstret.

I Ale bygger vi för en befolkningsökning med ca 400 personer/år. Ale behöver fler bostäder, i alla olika upplåtelseformer. Vi har många unga vuxna som vill flytta hemifrån men ändå bo kvar i kommunen. Önskemål är att bostäderna ska ligga i närhet av pendelstationer och centralt läge.

Kan vi bygga höghus i Ale? Ja, även en liten kommun som vill bygga för framtiden och växa kan ha höghus. Med rätt placering i orten blir det ett signum både för Nödinge och Älvängen, att här vill vi bo samt att kommunen utvecklas och befolkningen ökar.

Ett eller flera väl placerade högre hus i Nödinge och Älvängen kommer att synas väl från E45. Ale blir en plats att stanna till på, Ale kommer att synas och bli en attraktiv kommun. I Ales centrala orter kommer det i framtiden att vara en mix av högre och lägre hus kombinerat med butiker och bostäder.

Ett av moderaternas prioriterade mål är tillväxt i Ale kommun. Vi sätter Ale på kartan!

Tillsammans förbättrar vi Ale!

Under de senaste fyra åren med borgerlig majoritet har vi kortat tiden för att få besked om bygglov, det har startats fler byggprojekt och hela bygglovsförfarandet har skötts på ett mycket smidigt sätt av våra tjänstemän. 

Pågående bostadsområden 

Kronogården i Älvängen, inflyttning pågår i de första etapperna
Backa Säteri, inflyttning pågår 
Ale Ängar, Backa Säteri

Planerade bostadsområde 

Gymnasiekullen i Nödinge
Stenkilen, Södra Backa, Nödinge
Ale Höjd i Nödinge
Ga: Busstorget i Älvängen
Bostäder planeras även att byggas i Alvhem, Alafors, Bohus, Nol och Skepplanda

 

RSS