Tillsammans bygger vi framtidens Ale 

Ale växer! Det byggs som aldrig förr och nya medborgare och företag hittar till vårt vackra Ale. För att möta den ökade efterfrågan på såväl boende som verksamhetslokalisering behöver vi tydliga strategier för var och hur vi utvecklar kommunen,

I morgondalens Ale har vi uppnått en tydlig balans, inte bara mellan norr och söder utan också mellan landsbygd och tätort. Vi har en väl utbyggd och fungerande infrastruktur som gör det lätt att leva och bo i hela Ale. Ale ska vara attraktivt, tryggt och vackert.

Vi vill:

  • Erbjuda god service, byggklar mark och väl fungerande infrastruktur.
  • Ta fram en trygghetsplan i syfte att öka tryggheten
  • Instifta ett skönhetsråd för att göra Ale ännu vackrare


Tillsammans förbättrar vi Ale

 

Näringsliv

En enad majoritet i Ale kommun anser och har gett Mikael Berglund uppdraget som särskild ansvarigt kommunalråd för Näringslivsfrågor.

RSS