Integration och migration 

I Ale kommun bor människor med olika ursprung. En del är födda i Sverige, andra har kommit till Sverige av olika anledningar och valt att bosätta sig i vår kommun. 

I Alafors gamla fabriker har vi byggd lägenheter för 8 st ensamkommande flyktingbarn. De går i skolan och är helt integrerade i vårt samhälle.

En förbättrad integration uppnås huvudsakligen genom reformer för ökad sysselsättning, såsom jobbskatteavdraget, RUT,  ROT samt halverad restaurangmoms. Men riktade åtgärder behövs särskilt under de första åren för att främja ett snabbt arbetsmarknadsinträde. Vi i moderaterna tror att den enskilt viktigaste nyckeln till integration och självständighet för människor som bosätter sig här är ett arbete. 

2010 genomfördes en omfattande förändring av mottagandet av utrikes födda för att öka fokus på arbete. Arbetsförmedlingen fick ett samordnande ansvar för mottagandet av nyanlända och en lagstadgad rätt till en etableringsplan med individuellt anpassade etableringsinsatser.

Andra viktiga integrationsåtgärder är satsningar på validering av utländska utbildningar, förstärkningar av SFI, instegs- och nystartsjobb, satsningar på utökad undervisningstid för nyanlända skolelever och satsningar riktade mot utanförskapsområden. 

Alliansregeringen fortsätter offensiva satsningar för att få fler människor att ta sig från utanförskap till sysselsättning.

Tillsammans förbättrar vi Ale!

RSS