Tillsammans berikar vi Ale 

I Ale har vi ett rikt föreningsliv. Kulturen och idrotten ger oss samhörighet och skapar gemenskap över alla gränser med mat, skådespel, poesi, konst och film. Både kulturen och fritidsaktiviteterna ger våra barn och unga bättre möjligheter att prestera i skolan.

Möjligheten att utöva idrott och andra fritidsaktiviteter på egna villkor är något vi måste utveckla. Det är viktigt för ett hälsosamt liv och berikande i mötet med andra. Kulturen nås i stor utsträckning genom våra bibliotek som vi vill ha centralt i en treivsam miljö

Vi vill:

 • Ha näridrottsplatser i Surte, Bohus, Nol, Alafors, Skepplanda och Alvhem
 • Bygga en skatepark inomhus
 • Införa meröppet på alla våra allmänna bibliotek
 • Öppna nytt bibliotek i Älvängen centrum
 • Bygga konstgräsplan i Nödinge
 • Alla skolbiblioteken ska vara öppna hela dagen.


Tillsammans förbättrar vi Ale

 

 

Meröppna bibliotek 

Moderaterna tycker att biblioteken är otroligt viktiga, för bildningen och barns utveckling, läsförståelse och läslust. Vi tror på biblioteken som mötesplatser för kreativt skapande och fantasifyllda stunder. 

Vi ville ha bibliotek som faktiskt var tillgängliga för människor när de hade tid. Ingen ska behöva gå miste om de möjligheter som biblioteken erbjuder bara för att man arbetar vissa tider och öppettiderna är begränsade på grund av begränsade resurser.

Vi beslutade att införa meröppna bibliotek, först i Surte och i Skepplanda, vilket innebar att vi gick från 16,5 timmar öppet i veckan till 105 timmar. Nu är biblioteken där öppna varje dag mellan 06.00-21.00.  Genom ett inloggningssystem har vi ett effektivt och säkert sätt att kontrollera att ingenting förstörs eller blir stulet.

Det har varit en stor succé. Redan första halvåret med meröppna bibliotek ökade besöken med 93% och utlåningen med 20%. Vi ser att människor använder biblioteket spontant för att ha möten med sina föreningar, de bildar nya föreningar och bokcirklar och det har blivit en plats för studenter att plugga på. 

Hela idén bygger på att biblioteken tillhör alla, och vi alla har ett ansvar att vårda och ta hand om våra bibliotek, något som fungerar alldeles utmärkt. Tillsammans förbättrar vi Ale!

Konstgräsplaner 

Ett av våra vallöften 2010 var att anlägga 4 konstgräsplaner, något våra fotbollsföreningar var i stort behov av. Under den här mandatperioden har vi levererat vårt löfte - Skepplanda, Älvängen, Nol och Alafors har nu fina, nya konstgräsplaner som alla barn och ungdomar spelar på.  

Vi tror på idén om samverkan. Det är tillsammans som vi förbättrar Ale. Det var därför viktigt för oss att bygga konstgräset tillsammans med varje förening.

I september 2014 inviger vi Nols konstgräsplan, den fjärde och sista. 

När vi nu levererat vårt vallöfte lyfte vi blicken och såg att även Nödinge SK har ett stort behov av träningsytor för alla barn och unga de sysselsätter i Nödinge, fler än 250 st. Planeringen med anläggandet av en konstgräsplan i Nödinge är i full gång och förutsatt att vi vinner valet är även den snart på plats.

Näridrottsplatser 

Denna mandatperioden har vi i samverkan med flera aktörer byggt två näridrottsplatser. En näridrottsplats är en gräsyta med stora mål, små mål, basketkorgar osv med möjlighet att spela många olika sporter. Det är en allmän yta för alla människor att spontant utöva idrott, något som är bra för folkhälsan - ett av de mål vi har i kommunen att förbättra.

I Älvängen hade Älvängens IK en vision om att utveckla området där de har sin verksamhet, som ligger uppe på åsen mitt bland bostäderna och barnfamiljerna. De ville skapa stora ytor där det skulle vara lätt att spontant idrotta, vilken tid som helst på dygnet. Även lekplats, boulebanor och bänkar att slå sig ner på för att umgås fanns med i visionen. 2012 beslutade alliansen att ge ett investeringsbidrag som gjorde allt detta möjligt. 

I Nödinge påbörjades arbetet med en näridrottsplats hösten 2013. Från att bara vara en näridrottsplats utformades hela bobollplan i Nödinge tillsammans med områdets ungdomar så att det också finns grillplats, löparslinga, klätterställning, hinderbana m m. För att åstadkomma ett område som verkligen skulle uppskattas av de boende lät vi ungdomar i olika grupper vara med och planera hela området. Konstgräsplanen i Nödinge blir kronan på verket.

Tillsammans förbättrar vi för barn och ungdom i Ale!

Vi har också gjort... 

Vi har dessutom gjort möjligt och genomfört

 • Ale arena drivs nu ekonomiskt och långsiktigt!
 • Vi har nu fler natur och kulturstigar!
 • Vi uppför ett konstverk i Älvängen som hyllning till Ivar Arosenius, invigning augusti/september 2014!
 • Alebacken har fått bättre förutsättningar! Ny pistmaskin, ny linbana, ny byggnad mm
 • Vi inför mat- och kulturfestivalen i Ale, premiär den 30 augusti!
 • Bohushallen är invigd!
 • Skatepark i Nödinge!
 • 5 miljoner extra till föreningarna!
 • Ungdomarna formar fritidsgårdarna!
 • Fler inriktningar i kulturskolan!
 • Båtklubbarna har fått förlängda avtal!
 • Nytt fågeltorn i Stora Viken är nu på plats!
 • Fågeldammarna i Surte är renoverade!
RSS