Näridrottsplatser 

Denna mandatperioden har vi i samverkan med flera aktörer byggt två näridrottsplatser. En näridrottsplats är en gräsyta med stora mål, små mål, basketkorgar osv med möjlighet att spela många olika sporter. Det är en allmän yta för alla människor att spontant utöva idrott, något som är bra för folkhälsan - ett av de mål vi har i kommunen att förbättra.

I Älvängen hade Älvängens IK en vision om att utveckla området där de har sin verksamhet, som ligger uppe på åsen mitt bland bostäderna och barnfamiljerna. De ville skapa stora ytor där det skulle vara lätt att spontant idrotta, vilken tid som helst på dygnet. Även lekplats, boulebanor och bänkar att slå sig ner på för att umgås fanns med i visionen. 2012 beslutade alliansen att ge ett investeringsbidrag som gjorde allt detta möjligt. 

I Nödinge påbörjades arbetet med en näridrottsplats hösten 2013. Från att bara vara en näridrottsplats utformades hela bobollplan i Nödinge tillsammans med områdets ungdomar så att det också finns grillplats, löparslinga, klätterställning, hinderbana m m. För att åstadkomma ett område som verkligen skulle uppskattas av de boende lät vi ungdomar i olika grupper vara med och planera hela området. Konstgräsplanen i Nödinge blir kronan på verket.

Tillsammans förbättrar vi för barn och ungdom i Ale!

RSS