Förbättrat näringsliv 

Med ett bra arbete tillsammans med vårt Näringslivsråd, som består av representanter från företag i Ale har vi gjort förutsättningar för ett bra näringslivsklimat. 

Ale har förbättrat sig från plats 227 av 290 kommuner från 2011 till plats 61 i år. Det är 166 platser under mandatperioden och 102 platser det senaste året. Ale är den kommun som har klättrat näst bäst i hela landet det senaste året

Det har visat sig i företagens bedömning via Svenskt Näringsliv enkätundersökning

Nyföretagarcentrum har informerat och stöttat många nya företagare som genom deras hjälp har vågat att ta steget fullt ut till det egna företaget.

Tillsammans förbättrar vi företagsklimatet i Ale!

 

RSS