Tillsammans gör vi Ale friskare 

I Ale är de flesta barn välmående, men många får i sig mycket onyttigt. Att lära barnen vikten av näringsrik mat gör att den goda vanan följer med hela livet. Detta tillsammans med vårsatsning på näridrottsplatser i hela kommunen skapar bättre folkhälsa. Maten lagas idag på förskolorna av utbildade kockar och vi vill bygga på med barnens kunskap om maten de får i sig genom temaveckor.

Rökning är ett annat problem som kryper ner i åldrarna. Genom att tidigt förebygga rökning och erbjuda rökavvänjning kan vi undvika att en dålig vana orsakar allvarliga sjukdomar på sikt.

Vi vill:

  • Erbjuda rökavvänjning till våra invånare
  • Att maten till våra barn och äldre ska vara god och näringsrik
  • Ha fler säkra cykelvägar
  • Upprusta våra löparslingor och elljusspår

Rösta på Moderaterna
Tillsammans förbättrar vi Ale

Mona Gunlycke
Tandsköterska

RSS