Tillsammans råder vi bot på ungdomsarbetslösheten 

I Ale har ungdomsarbetslösheten minskat med 27 % de senaste 3 åren, men vi vill mer. Vi vill råda bot på ungdomsarbetslösheten, tillsammans med skolan och näringslivet.

Ett stort problem är att många ungdomar inte vet vad de vill jobba med eller utbilda sig till. Vi tror att detta till stor del beror på att de inte fått vägledning eller möjlighet att testa på ett jobb. Att ha ett jobb är viktigt, inte minst för självkänslan. Det första jobbet är oftast ett sommarjobb, som är svårt att få utan kontakter eller erfarenheter. Det vill vi lösa genom en sommarjobbsförmedlare.

Vi vill:

  • Anställa en sommarjobbsförmedlare
  • Göra praon till en obligatorisk del i skolan
  • Förstärka studie- och yrkesvägledarresursen
  • Att ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden ska anställas vid exempelvis alla byggprojekt som kommunen genomför
  • Att kommunen vid nyanställningar ska prioritera arbetslösa ungdomar

Rösta på Moderaterna
Tillsammans förbättrar vi Ale

Daniel Mörner
Ekonomistuderande

Kajsa Nilsson
Leg. sjuksköterska

 

RSS