Vad vi gjort 

Under mandatperioden har vi öppnat ett nytt äldreboende i Nödinge. Backavik är ett modernt äldreboende med eget tillagningskök och solrum.

Vi har infört LOV (Lagen om valfrihet) som innebär att man kan välja alternativa privata utförare inom hemtjänsten. Utförarna erbjuder olika sorters service som den kommunala hemtjänsten inte erbjuder.

Vi har fortsatt att satsa på det drogförebyggande arbetet och startat Minimili som är en socialmedicinsk mottagning för ungdomar.

Vi har fattat beslut om att öppna ett motivationsboende för vuxna missbrukare. På så vis ska vi inte behöva köpa tillfälliga platser i Göteborg.

Vi har öppnat ett boende för ensamkommande flyktingbarn.

Vi har öppnat familjecentralen i Bohus.

… och mycket mer därtill!

RSS