Vad vi vill göra ... 

Vi vill bygga ett nytt äldreboende i Älvängen.

Vi vill införa restaurangmat för äldre.

Vi vill fortsätta  det drogförebyggande arbetet.

Vi vill utveckla LOV till att gälla för fler områden inom äldreomsorgen.

Vi vill effektivisera individ- och familjeomsorgen.

Vi vill införa social upphandling, ungdomsjobb vid t.ex större byggnationer.

… och mycket mer därtill!

 

RSS