Tillsammans utvecklar vi våra centrum 

Ale har två huvudorter - Älvängen och Nödinge. Båda dessa orter måste utvecklas för att vi ska kunna leva upp till vårt höga mål på 1,5% när det gäller befolkningstillväxt. 

Det är de orter som vi räknar med kommer ha starkast tillväxt och därför vill vi att handeln fokuseras där.

Vi vill att det ska bli trivsamma orter där man gärna strosar omkring med en glass  i handen eller slår sig ner på ett fik med en nybryggd kopp kaffe. I gatuplan på bostadshusen vill vi ha exempelvis små, trevliga verksamheter som frisör, blombutik och caféer. Grönskande ytor ska finnas med närhet till älven och kollektivtrafiken. 

Vi vill:

 •  Anställa två centrumutvecklare för Nödinge och Älvängen
 • Ha trygga och levande centrum dygnet runt
 • Erbjuda goda parkeringsmöjligheter
 • Skapa trivsamma, gröna miljöer att vistas i

Tillsammans förbättrar vi Ale!

 

Centrumutveckling Ale Torg 

Moderaterna vill att Ale Torg ska utvecklas till ett modernt centrum för handel och boende.

Vår vision om Ale Torg är en plats att mötas på, prata bort en stund eller bara sitta ned och vila. Det ska vara ett levande centrum med boende, handel och fritid. I Nödinge har du Ale Torg med dagligvaruhandel, här finns trevliga caféer och en grönskande park med närhet till vatten, fritidscentrum och Ale Kulturum. I gallerian kommer det att vara nära och trivsamt att handla, antingen du kommer med pendeln eller med bil. Bilen parkerar du bekvämt i ett av de närliggande p-husen.

Atmosfären skapas med bostadskvarter där du kan promenera eller cykla från Backa Säteri genom bostadsområdet till Ale Torg och Alependeln. I bostadshusen är det små trevliga butiker som frisör, blommor och caféer.

Tillsammans förbättrar vi Ale Torg!

Vi kommer att arbeta för

 • Trevliga ytor för torg/park med caféer, vatten och grönska
 • Livligt centrum för boende och handel
 • Attraktivt boende nära centrum och Alependeln

Centrumutveckling av Älvängen 

Handelsplats Älvängen är en del av Älvängen som nu växer fram. Den nya vägen och järnvägen skänker hela Ale enorma möjligheter. I samma andetag som vi blir intressantare är det också viktigt att vi fortsätter öka utbudet av handel för att bli attraktivare för de som väljer att flytta hit.

På det gamla busstorget, Gustavas Plats, planeras bostad- och affärshus. Diskussioner pågår också hur vi ska göra Älvängens Centrum mer attraktivt.

Tillsammans förbättrar vi Älvängen.

Tillsammans skapar vi en levande landsbygd 

Vår landsbygd är en av våra största tillgångar. Vi har fiskrika och välbesökta sjöar och skyddade skogspartier. De som vill bo med naturen runt knuten ska få göra det med stor frihet i val av plats. För att göra det möjligt är bredbandsutbyggnad med fiber något som ska komma alla till del.

Vi vill förbättra trygga cykelvägar och samtidigt förbättra tillgängligheten till våra badsjöar. De är en stor tillgång som vi vill rusta upp med hopptorn, rena stränder och nya bryggor. Det ska finnas busslingor på landsbygden som vi garanterar kommer gå regelbundet.

Vi vill:

 • Ha säkra cykelvägar till alla våra större badsjöar, ex till Hultasjön från Älvängen och Alafors
 • Bygga hopptorn i alla kommunens badsjöar
 • Stödja fiberföreningar med utbyggnad
 • Garantera särskilda kollektivtrafikstråk, t ex i Kollanda
 • Ge våra invånare friheten att bosätta sig där man vill bo


Tillsammans förbättrar vi Ale

 

 

GC-vägar och Ridvägar 

Gång- och cykelvägar

I Ale gör vi det möjligt att på ett säkert sätt cykla/gå till skola, arbetsplats eller kollektivtrafik. Ett led i att arbeta med förbättrad folkhälsa för våra invånare investerar vi i att bygga gång- och cykelvägar. Mer fysisk aktivitet leder till bättra hälsa.

I Ale ska alla ha grönområde inom gångavstånd från sin bostad. Att röra sig utomhus är av stor betydelse för folkhälsan och ger en högre livskvalité. Grönområden utvecklas så att områdena i ökad utsträckning används för rekreation och spännande utevistelser.

Säkra ridvägar

I Ale finns det ett stort hästintresse. Vi har under mandatperioden medverkat vi byggnation av säkra ridvägar för att få ett sammanhängande ridvägsnät i Ale.

Vårt mål är att

 • Bygga fler gång- och cykelvägar
 • Fortsätta att bygga ytterligare säkra ridvägar

Tillsammans förbättrar vi Ales folkhälsa!

Vår unika miljö 

Bada i friskt rent vatten i våra sjöar är en självklarhet för oss som bor i Ale. Vi har öring som leker i bäckarna och vi bygger fågeltorn vid strandängarna vid älven. Fågeldammarna vid Surtesjön är unik och ett intressant utflyktsmål för våra barn. 

I Ale har vi lummiga ädla lövträd. Ädelurskog som för flera tusen år sedan täckte delar av Europa. De finns fortfarande bevarade i Ale. Vi har arbetat för att Ale ska ha flera natur- och kulturstigar. 

Ale är rikt på historisk mark som vi tar stor hänsyn till vid nybyggnation i hela kommunen. Det är viktigt att bevara det unika med att kunna vandra i vildmark med ett rikt fågelliv. 

Ale är unik med växlande miljöer. Vi har bra kommunikationer med motorväg och pendeltåg, Göta Älvdalen med både fågelliv och båtliv. Vi har vackra insjöar, växlande miljöer med landsbygdens ängar och jordbruk samt slingrande ridvägar.

Tillsammans förbättrar vi miljön i Ale

Under mandatperioden har vi 

 

 • Ett nytt köpcentrum i Älvängen
 • Vi har nu fler natur- och kulturstigar
 • Nytt fågeltorn i St Viken
 • Fågeldammarna i Surte är renoverade 
 • Kronogården byggs nu
 • Vi jobbar för att stoppa lågbron i Göteborg
 • Busstorget i Älvängen börjar bebyggas
 • VA-nätet i Alvhem är kraftigt förbättrat
 • Vi har säkra ridvägar
 • Vi har fler cykel- och gångvägar
 • Nya bostäder byggs i Alafors
 • Räddningstjänst- avtal med Kungälv
 • Bostäder byggs på Backa Säteri
 • Vi arbetar för bredband på landsbygden

 

RSS