Centrumutveckling av Älvängen 

Handelsplats Älvängen är en del av Älvängen som nu växer fram. Den nya vägen och järnvägen skänker hela Ale enorma möjligheter. I samma andetag som vi blir intressantare är det också viktigt att vi fortsätter öka utbudet av handel för att bli attraktivare för de som väljer att flytta hit.

På det gamla busstorget, Gustavas Plats, planeras bostad- och affärshus. Diskussioner pågår också hur vi ska göra Älvängens Centrum mer attraktivt.

Tillsammans förbättrar vi Älvängen.

RSS