GC-vägar och Ridvägar 

Gång- och cykelvägar

I Ale gör vi det möjligt att på ett säkert sätt cykla/gå till skola, arbetsplats eller kollektivtrafik. Ett led i att arbeta med förbättrad folkhälsa för våra invånare investerar vi i att bygga gång- och cykelvägar. Mer fysisk aktivitet leder till bättra hälsa.

I Ale ska alla ha grönområde inom gångavstånd från sin bostad. Att röra sig utomhus är av stor betydelse för folkhälsan och ger en högre livskvalité. Grönområden utvecklas så att områdena i ökad utsträckning används för rekreation och spännande utevistelser.

Säkra ridvägar

I Ale finns det ett stort hästintresse. Vi har under mandatperioden medverkat vi byggnation av säkra ridvägar för att få ett sammanhängande ridvägsnät i Ale.

Vårt mål är att

  • Bygga fler gång- och cykelvägar
  • Fortsätta att bygga ytterligare säkra ridvägar

Tillsammans förbättrar vi Ales folkhälsa!

RSS