Under mandatperioden har vi 

 

 • Ett nytt köpcentrum i Älvängen
 • Vi har nu fler natur- och kulturstigar
 • Nytt fågeltorn i St Viken
 • Fågeldammarna i Surte är renoverade 
 • Kronogården byggs nu
 • Vi jobbar för att stoppa lågbron i Göteborg
 • Busstorget i Älvängen börjar bebyggas
 • VA-nätet i Alvhem är kraftigt förbättrat
 • Vi har säkra ridvägar
 • Vi har fler cykel- och gångvägar
 • Nya bostäder byggs i Alafors
 • Räddningstjänst- avtal med Kungälv
 • Bostäder byggs på Backa Säteri
 • Vi arbetar för bredband på landsbygden

 

RSS