Vår unika miljö 

Bada i friskt rent vatten i våra sjöar är en självklarhet för oss som bor i Ale. Vi har öring som leker i bäckarna och vi bygger fågeltorn vid strandängarna vid älven. Fågeldammarna vid Surtesjön är unik och ett intressant utflyktsmål för våra barn. 

I Ale har vi lummiga ädla lövträd. Ädelurskog som för flera tusen år sedan täckte delar av Europa. De finns fortfarande bevarade i Ale. Vi har arbetat för att Ale ska ha flera natur- och kulturstigar. 

Ale är rikt på historisk mark som vi tar stor hänsyn till vid nybyggnation i hela kommunen. Det är viktigt att bevara det unika med att kunna vandra i vildmark med ett rikt fågelliv. 

Ale är unik med växlande miljöer. Vi har bra kommunikationer med motorväg och pendeltåg, Göta Älvdalen med både fågelliv och båtliv. Vi har vackra insjöar, växlande miljöer med landsbygdens ängar och jordbruk samt slingrande ridvägar.

Tillsammans förbättrar vi miljön i Ale

RSS