Tillsammans gör vi Ale tryggare 

Otryggheten har ökat i Ale, med fler anmälda brott, ökad skadegörelse och ökad narkotikahandel. Det finns särskilda platser och tider då otryggheten infinner sig. Känslan av att inte våga gå ut på vissa tider av dygnet eller att kanske till och med våga ta tåget till ett restaurangbesök i stan är som att vara fånge i sitt eget hem.

Det finns många delar i hur vi tillsammans kan skapa ett tryggt Ale. Dels handlar det om samhällsbyggnationen med belysning och levande stråk med mycket människor i rörelse. Dels handlar det om konkreta åtgärder som kameraövervakning på vissa platser och ökad polisnärvaro.

  • Utökad kameraövervakning kring pendeltågsstationerna.
  • Mer belysning vid mörka gång- och cykelstråk.
  • Återinföra trygghetsvärdarna, och utveckla deras roll.
  • Ge nattvandrarna bättre förutsättningar.
  • Utföra provtagning av avloppsvattnet i syfte att mäta narkotikaanvändning.
  • Satsa på byggnation kring pendeltågsstationerna.
  • Införa team med socialsekreterare och fritidsledare som aktivt arbetar med ungdomar på gatan.

 

Intresserad av moderaternas rikspolitik avseende trygghet?

Läs mer här: http://www.moderat.se/brott-och-straff

RSS