Tillsammans förbättrar vi förskolan

Förskolan är otroligt viktig då den lägger grunden för att varje barn skall lyckas. Vi vill ha en förskola som är individanpassad, där man ser barnet och dess förmågor, snarare än förväntningar kopplat till kön. Där barnens egna initiativ och sociala samspel står i fokus.

Vi vill ha en bred och tillgänglig förskola med höga pedagogiska ambitioner och hög kvalité, där leken skall vara basen för det tidigare lärandet. Det är den förskolan vi vill ha för våra barn. Det är vad vi tycker skall prägla Ales förskolor.

Vi vill:

  • Öka personaltätheten så att alla får samma möjligheter att lära
  • Utöka antalet förstelärarplatser inom förskolan för att främja karriärmöjligheterna för förskollärare
  • Erbjuda kompetensutveckling för förskollärare och barnskötare
  • Ha välutbildad personal för att ge barnen en god grund för det livslånga lärandet
  • Arbeta med genus och jämställdhet så att barnen får möjlighet att göra val utifrån vad de själva vill, inte utifrån förväntningar kopplat till kön.


Tillsammans förbättrar vi Ale

 

RSS