Tillsammans förbättrar vi skolan! 

Skolan är grunden till våra barns framtid. Det finns inget viktigare uppdrag och därför är skolan vår första prioritering.

Tyvärr lever inte skolresultaten upp till våra förväntningar. För att komma till rätta med det har vi ett brett politiskt samarbete samt ett stort arbete med 150 lärare och rektorer som ska lägga fram förslag på hur skolan kan bli bättre. Vi har också i Ale anställt tio förstelärare och tillskjutit stora mängder pengar till skolan de senaste fyra åren, men vi har fortfarande en lång väg kvar att gå.

Vi tror att vi kan skapa bättre kvalité i våra skolor tillsammans – politiker tillsammans med föräldrar, elever, lärare och rektorer. Alla har sin roll att spela. Den viktigaste rollen vi politiker har är att skapa ekonomiskt utrymme för skolan och ta de beslut som krävs för att vår fantastiska personal ska kunna göra ett bra arbete.

Vi vill:

  • Ha en bred politisk samsyn för att skapa långsiktiga lösningar och trygghet för elever och personal
  • Skapa det ekonomiska utrymmet som krävs för att kunna genomföra de idéer som kommer presenteras av våra lärare och rektorer till hösten

Rösta på Moderaterna
Tillsammans förbättrar vi Ale!

Mikael Berglund
Kommunalråd

RSS